Nödvändigheten av utbildning för att förebygga våld och övergrepp av människor med autism
Theo Peeters; Rita Jordan
Autism- & Aspergerförbundet (2000)
In Collection
#2296
0*
AST & NPF
Booklet 68888760
Sweden  Swedish
Originalet är kapitel 9 ur "Code of Good Practice - on Prevention of Violence against Persons with Autism".

Credits
Translator Riksföreningen Autism
Product Details
No. of Pages 22
Height x Width 300 x 210  mm
Original Title Code of Good Practice
Original Subtitle on Prevention of Violence against Persons with Autism
Original Country Great Britain
Original Language English
Original Publication Year 1999
Personal Details
Read It Yes (2011)
Store Autism- & AS-förbundet
Purchase Price 60.00 kr
Purchase Date 2010-12-08
Tags #2011#
User Defined
User Text 1 1