Autism: relationer och sexualitet
Gunilla Gerland
Cura (2006)
In Collection
#2297
0*
AST & NPF
Softcover 9789189091214
Sweden  Swedish
Gunilla Gerland skrev sin mycket uppmärksammade, självbiografiska bok "En riktig människa" 1996. Den är nu översatt till åtta språk, däribland engelska, tyska och japanska. Efter den boken har Gunilla Gerland föreläst och spridit kunskap om autism och Aspergers syndrom till många, många ... En mängd frågor som hon fått har lett till att hon nu med stor respekt för alla berörda skrivit "Autism: relationer och sexualitet", som är den första boken i ämnet och därför av ett oerhört stort intresse för många.

"Äntligen en bok om autism, relationer och sexualitet som jag kan rekommendera som svar på de många frågor jag får i detta ämne. Boken är unik genom att den utgår från beskrivningar av verkligheten ur så många olika perspektiv att den kan ge igenkänning och förståelse både till föräldrar och personal och till personer som själva har funktionshinder inom autismspektrum."
- Helene Tranquist
Pedagog och utbildare, RFA Utbildningscenter Autism

"Gerland har skrivit en mycket viktig bok, mig veterligt den första i sitt slag, om relationer och sexualitet vid autism. Det är svåra ämnen. Gerland behandlar dem på ett föredömligt sätt: sakligt och med stor insikt i den specifika betydelsen av funktionshindret autism.

Boken innehåller mängder av levandegörande citat som bättre än någon sammanhängande lärobokstext bidrar till att man efter avslutad läsning faktiskt känner sig ha blivit en aning klokare. Alla som kommer i kontakt med autism i vardagen (d.v.s alla människor) borde ha nytta av att läsa den."
- Christopher Gillberg
Professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet och överläkare vid Barnneuropsykiatriska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Product Details
No. of Pages 184
Height x Width 210 x 35  mm
Original Publication Year 2004
Personal Details
Read It Yes (2011)
Store Autism- & AS-förbundet
Purchase Price 225.00 kr
Purchase Date 2010-12-08
Tags #2011#
User Defined
User Text 1 2