Mat och hälsa - Faktabok från Livsmedelsverket
Merethe Andersen
Livsmedelsverket (2007)
In Collection
#2305
0*
Hälsa & fitness, Mat & Dryck
Hardcover 9177141768
Sweden  Swedish
Att ha bra matvanor är viktigt för hälsan. Livsmedelsverkets kunskap om sambanden mellan kost och hälsa sammanfattas i olika råd om matvanor och livsmedelshantering. Boken "Mat och hälsa" är en sammanställning av flertalet av dessa råd.

Eftersom intresset för mat är stort, samtidigt som trender och myter sprids av många, är det viktigt att ha tillgång till kunskap som bygger på vetenskapliga fakta.

Kunskap utvecklas hela tiden - för uppdaterade fakta se www.livsmedelverket.se.
Product Details
No. of Pages 282
Height x Width 240 x 165  mm
Original Publication Year 2007
Personal Details
Read It Yes (2011)
Store Livsmedelsverket
Purchase Price 283.00 kr
Purchase Date 2011-01-18
Tags #2011#
User Defined
User Text 1 18