Humankemi
Gunilla Jakobsson; Otto Zeidler
Studentlitteratur (2010)
In Collection
#2316
0*
Medicin
Softcover 9789144044408
Sweden  Swedish
Kemi blir ett mycket mer intressant ämne om det berör dig - och vad kan beröra dig mer än den egna kroppen. Människan är en fantastisk kemisk fabrik och ett otroligt kemiskt laboratorium.

I boken diskuteras blodets olika uppgifter och läsaren blir medveten om vikten av att blodet är en buffert, att det sker många intressanta jämviktsreaktioner i blodet och att blodet innehåller många viktiga kemiska föreningar. Blodet är också intressant ur idrottssammanhang. Vad är bloddoping? Hur påverkar höghöjdsträning oss? Vad är risken med att hyperventilera vid fridykning?

Matspjälkning och metabolism är andra viktiga avsnitt i boken. Vi är numera ofta intresserade av hur vår hälsa påverkas av vår kost. Med kunskap i biokemi är det lättare att förstå dietistens uttalande och dessutom avslöja fallgroparna i veckotidningarnas bantningsmetoder.

Andra kapitel i boken behandlar nerver och muskler. Läsaren får lära sig hur energin från maten överförs till rörelser i musklerna. Även här finns naturligtvis många tillämpningar inom olika idrottsgrenar. Kan man avgöra om en person blir en bra maratonlöpare eller en bra sprinter? Hur gör man för att undvika skador vid träning? Vad och när ska man äta för att muskeltillväxten ska bli så stor som möjligt?

I boken ingår också ett omfattande faktaavsnitt. Här kan man slå upp det som man kanske borde kunna för att till fullo förstå den löpande texten, men inte kommer ihåg eller kanske aldrig lärt sig.

På grund av bokens integration av kemi, näringslära och idrottsvetenskap lämpar den sig väl för blivande och verksamma lärare i såväl kemi som idrott och hälsa.
Product Details
No. of Pages 204
Height x Width 220 x 155  mm
Original Publication Year 2006
Personal Details
Read It Yes (2011)
Store Bokus
Purchase Price 256.00 kr
Purchase Date 2011-03-07
Tags #2011#
User Defined
User Text 1 23